Dao phát hoang của lính Mỹ

Dao phát hoang hay còn gọi là dao đi rừng, nó là một loại công cụ dùng để phát hoang bụi rậm, mở đường khi đi trong rừng. Chiều dài lưỡi dao

More